KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKA

Kohustume kaitsma kõigi meie veebisaidi https://pitstop.direct (edaspidi „Veebisait“) külastajate konfidentsiaalsust. Palun tutvuge hoolikalt alljärgneva Konfidentsiaalsuspoliitikaga, et mõista, kuidas meie Teie poolt edastatavat teavet kogume, kasutame ja kaitseme; kuidas see teave võib olla üle antud Autoremondiettevõtetele ja meie partneritele/kolmandatele osapooltele ning millised valikud Teil on, kuidas Meie saame seda teavet kasutada. Konfidentsiaalsuspoliitika sisaldab ka jaotusi selle kohta, kuidas Te saate meiega ühendust võtta, oma nõusoleku tagasi võtta ning kuidas Teil on võimalik saada teavet selle kohta, mida me Teie kohta säilitame.

Oluline märkus: kui Teie kasutate meie Veebisaiti või Teenuseid, siis peaksite Te käesoleva kirjelduse läbi lugema, et mõista, kuidas me hakkame Teie isikuandmeid töötlema.

Meie Konfidentsiaalsuspoliitikaga tuleks tutvuda koos Veebisaidi Nõuete ja Kasutamise Tingimustega ning iga suurtähega kirjutatud termin, mis ei ole käesolevas Konfidentsiaalsuspoliitikas määratletud, omab tähendust, mis on antud käesolevale terminile Veebisaidi Nõuetes ja Kasutamise Tingimustes.

KES ME OLEME

Veebisaidi https://pitstop.direct haldaja on Future Industries OÜ (“Meie” või “Pitstop Direct”). Oleme osaühing, mis on registreeritud Eestis registreerimisnumbriga 12323493. Meie juriidiline aadress on: Uus-Maleva t. 5-36, Tallinn, Eesti. Meie peamine tegevuskoht ja tegevusaadress on: Peterburi tee 46-325, Tallinn.

Meie käibemaksukohustuslase number on EE102237234.

Kui Teil on mistahes küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid kasutame, võite Meiega ühendust võtta meiliaadressil: support@pitstop.direct.

KUIDAS ME TEID PUUDATAVAT TEAVET KOGUME JA SAAME

Me kogume teavet eesmärgiga pakkuda oma Teenuseid kõigile meie kasutajatele ning parandada meie Veebisaidi ja Teenuste toimivust. Meie poolt kogutav teave võib varieeruda meiliaadressist kuni teabeni selle kohta, kuidas Teie Veebisaidiga suhtlesite ning meie Teenuseid kasutasite. Põhjalikum teave selle kohta, kuidas ja millist tüüpi me isikuandmeid kogume, on ära toodud allpool.

Me kogume teavet järgmisel moel:

 • Kasutajakonto loomine.

  Kui Te registreerute Veebisaidi kasutamiseks Kasutajana või Autoremondiettevõttena, siis palutakse Teil esitada enda kohta teatud teave, sealhulgas oma nimi ja kontaktandmed, samuti meiliaadress, telefoninumber ja/või teave Teie asukoha kohta.

  Kui Te registreerute meie juures Autoremondiettevõttena, võidakse Teil paluda esitada Teie äri kohta lisateavet. See teave võib hõlmata tõendeid, milliseid Te võite esitada kas posti või meili teel.

 • Hinnavaatlus

  Kui Te olete Kasutaja ning kasutate Veebisaiti teenuste otsimisel hinnavaatluse eesmärgil, siis me hakkame koguma Teie päringus sisalduvat teavet, mis sisaldab auto registreerimisnumbrit või automarki, mootori mudelit ja tüüpi, valikuliselt geograafilisi koordinaate ning üksikasjalikku teavet töö kohta, millist me peame Teile täitma.

 • Tööpäring

  Kui Te olete Kasutaja ning kasutate Veebisaiti Autoremondiettevõtetelt Hinnapakkumiste küsimiseks, Me hakkame koguma Teie päringus sisalduvat teavet, mis sisaldab auto registreerimisnumbrit või automarki, mootori mudelit ja tüüpi, valikuliselt sihtnumbrit või aadressi, Teie telefoninumbrit ning üksikasjalikku teavet töö kohta, millist me peame Teile täitma.

 • Teave, mille Te sisestate Veebisaidile kas veebivormide või küsitluste kaudu.

  Me võime koguda ka mistahes muud teavet, mille Te edastate mistahes veebivormide või muude interaktiivsete väljade kaudu, mis ilmuvad aeg-ajalt meie Veebisaidile.

  See hõlmab teavet, mis sisaldub mistahes teenuste otsingute ja hinnapakkumiste päringutes või Veebisaidi kaudu edastatavates ning Veebisaidil avaldatavates Teiepoolsetes hinnangutes.

 • Autoremondiettevõttena Veebisaidil.

  Kui Te kasutate Veebisaiti Autoremondiettevõttena, siis me hakkame koguma teavet Teie poolt Veebisaidi kaudu edastatud hinnapakkumiste kohta.

 • Veebisaidi kasutamine

  Kui Te kasutate meie Veebisaiti ja Teenuseid, võime me koguda teavet selle kohta, kuidas Teie meie Veebisaidiga suhtlesite, sealhulgas teavet, mida Teie veebibrauser meie veebisaidi külastamisel saadab. Need logiandmed võivad sisaldada Teie internetiprotokolli aadressi, enne meie teenuste kasutamist külastatud veebisaidi aadressi ning meie teenuste kasutamise kuupäeva ja kellaaega.

  Me võime kasutada kolmandate osapoolte tööriistu. Kuigi need tööriistad ei tuvasta meie Veebisaidi konkreetseid kasutajaid, koondavad nad kasutajate käitumist meie Veebisaidiga ja teenustega suhtlemisel. Need tööriistad võivad anda teavet, sealhulgas ka nende veebisaitide aadresse, milliseid Te enne meie teenuste kasutamist külastasite, aga ka seadmeid ja veebibrausereid meie veebisaidile pääsemiseks. Andmed võivad sisaldada ka nende kolmandate osapoolte esitatud geograafilist asukohateavet.

  Üks meie poolt kasutatavatest tööriistadest on Google Analytics.

  Kui soovite teada saada, kuidas Google Analytics Teie andmeid kasutab, klikake siia - https://policies.google.com.

 • Kolmanda osapoole andmed.

  Pitstop Direct võib saada teavet meie partneritelt või teistelt isikutelt, mida Me kasutame eesmärgiga muuta Meie Teenused Teie jaoks tõhusamateks, kohandatumateks ning kasulikumateks. See võib olla kas koondteave, näiteks millised sihtnumbrid vastavad linnadele või veelgi konkreetsem teave, meiliaadress või kasutajaproofili teave, mille edastab Facebook kasutajakonto registreerimisel.

 • Muud meetodid, mida me võime Teie teabe kogumiseks kasutada.

  Me võime koguda Teie kohta käivat teavet (nimi, kontaktandmed jne.), kui Te pöördute meie büroosse telefoni, posti või meili teel. Me võime koguda Teie kohta käivat teavet ka messidel või Teiega erineval moel vahetu suhtlemise abil. Sellise teabe saab seejärel üles laadida meie süsteemidesse või salvestada kirjalikus vormingus.

KUIDAS ME TEIE TEAVET KASUTAME JA TEABE KASUTAMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

Teavet kasutatakse järgmiselt:

Me kasutame Teilt saadavat teavet, kui Te kasutate meie Veebisaiti või Teenuseid, meie Veebisaidi ja Teenuste esitamiseks, hooldamiseks, kaitsmiseks ning täiustamiseks, uute Teenuste arendamiseks, aga ka Pitstop Directi ja meie kasutajate kaitsmiseks. Lisateave eesmärkidest, millede saavutamiseks Teie teavet kasutatakse ja selle õiguslikest alustest on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.

 • Meie Veebisaidi ja Teenuste pakkumiseks ning kasutuskogemuste kvaliteedi parandamiseks.

  Teie teavet hakatakse kasutama Teie juurdepääsuks meie Veebisaidile ning Teile Teie poolt tellitud Teenuste pakkumiseks.

  Eriti:

  Kui Te olete Kasutaja ning teete meie Veebisaidil hinnapakkumiste päringuid, siis me hakkame kasutama Teie asukoha kindlakstegemise funktsiooni eesmärgiga valida välja need autoremondiettevõtted, mis suudavad kõige paremini vastata Teie asukohale vastavale päringule ja seejärel saata põhjalik teave antud päringust koos Teie nimega välja valitud autoremondiettevõtetele, et nad saaksid päringule vastata.

  Auto registreerimisnumber edastatakse Autoremondiettevõtetele ning seda võib jagada meie partneritele eesmärgiga tuvastada transpordivahendi mudel ja mark, asjakohased detailid ja varuosad ning seeläbi aidata Autoremondiettevõtetel Teenuseid osutada.

  Kui Te valite Veebisaidi kaudu tööde teostamiseks Autoremondiettevõte, siis Teie poolt valitud Autoremondiettevõte saab juurdepääsu Teie muudele kontaktandmetele eesmärgiga Teiega ühendust võtta ning korraldada tehtavai töid. Mõned Autoremondiettevõtted kasutavad kolmandate osapoolte tarnijaid ja agentuure, et aidata neil päringutele vastata ning hoida klientidega ühendust tööde korraldamiseks. Seepärast hõlmavad käesolevas Konfidentsiaalsuspoliitikas olevad viited Autoremondiettevõtetele selliseid kolmandaid osapooli, kes tegutsevad nende nimel.

  Veebisait võimaldab Autoremondiettevõtetel vahetada Kasutajatega sõnumeid pärast viimaste poolt Tööpäringu esitamist, samuti võib Kasutaja suhelda Autoremondiettevõttega sõnumite abil. Nimetatud funktsioon võimaldab Teil esitada küsimusi ning edastada üksteisele teavet, mis võib Hinnapakkumise ettevalmistamisel olla kasulik mõlemale poolele.

  Sõnumsüsteem võimaldab edastada infovoogu kontrollitult, kuid juhul kui Te esitate läbi sõnumsüsteemi isiklikke kontaktandmeid või muud privaatset teavet (näiteks krediitkaardi andmeid), siis Te teete seda omal vastutusel.

  Pitstop Direct võib aeg-ajalt sõnumsüsteemi poliitika üle vaadata ning kasutada mistahes või kogu teavet mitmesugustel eesmärkidel, sealhulgas aidata meil Teiega ühendust võtta, aidata meil mistahes kohtuvaidlustes või vaidlustes, aidata meil tehtud Töid analüüsida, aidata meil meie süsteemide või Veebisaidi mitmesuguste parenduste väljatöötamisel või mõnel muul viisil, mida seadus võib sellise teabe esitamiseks nõuda.

  Õiguslik alus:

  Sageli on see vajalik meie vahel sõlmitud kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  Muudel juhtudel on see vajalik meie õigustatud huvide jaoks (sh meie ja Kasutajate ning Autoremondiettevõtete vaheliste suhete haldamiseks, meie lepinguliste õiguste tagamiseks ja vaidluste lahendamiseks, märkmete tegemiseks, klientide poolt meie Veebisaidi ja Teenuste kasutamise uurimiseks, aga ka meie Veebisaidi ning Teenuste parandamiseks).

 • Teiega meili teel ühenduse võtmiseks.

  Me saadame Kasutajatele ja Autoremondiettevõtetele mitmesuguseid meile.

  Mõned Meie poolt Teile saadetavad meilid on osa Veebisaidi ja meie Teenuste toimimise funktsionaalsusest. Kui Te olete Kasutaja, siis me teavitame Teid hinnapakkumiste saamisest. Kui Te olete registreeritud Autoremondiettevõttena, võime me saata Teile teavitusi uuendustest jne. Me kvalifitseerime selliseid meile „tehingumeilidena“, millede eesmärk on anda Teile teavet Teie poolt süsteemis tehtavate päringute kohta ning julgustada Teid neile päringutele vastama.

  Muud tüüpi meilid, mida me võime Teile saata, võivad olla turundusmeilid. Kui Te registreerute Veebisaidil Kasutajana või Autoremondiettevõttena või mõne muu Teile meie poolt pakutava teenuse (näiteks rikkekindlustus jne.) kaudu ning olite nõustunud sellise teabe saamisega, võime me Teie andmeid kasutada eesmärgiga pakkuda Teile või lubada valitud kolmandatel isikutel teavitada Teid kaupadest, teenustest või pakkumistest, millised võivad meie arvates Teile huvi pakkuda.

  Lisateavet selle kohta, kuidas muuta oma nõusolekut nende meilide saamiseks, leiate antud poliitika jaotuses „Teie õigused ja võimalused“.

  Veel üks meilide tüüp, milliseid me võime Teile saata, puudutab suhtlemist Pitstop Directi personaliga ning võivad tuua kaasa meie poolt Teilt teatud küsimustes lisateabe küsimise või Teie kasutajakonto kohta ajakohastatud teabe edastamist jne.

  Õiguslik alus:

  Tehingumeilide puhul on Teie teabe kasutamine vajalik meie vahel sõlmitud kokkuleppe järgsete kohustuste täitmiseks.

  Tehingumeilid (ning päringutele vastavad või teavet küsivad meilid) on samuti vajalikud meie õigustatud huvide jaoks (sealhulgas ka meievaheliste suhete haldamiseks ning probleemide ja vaidluste lahendamiseks).

  Me palume meie Veebisaidi ja Teenuste kasutamiseks registreerunud Kasutajatel ning Autoremondiettevõtetel anda oma nõusolek turundusmeilide saamiseks ning seepärast me saadame turundusmeile üksnes neile klientidele, kes on antud meilide saamisega nõustunud.

 • Suhtluse säilitamiseks Kasutajate ja Autoremondiettevõtete vahel.

  Nagu eespool märgitud, saavad Hinnapakkumise Päringule vastanud Autoremondiettevõtted juurdepääsu Kasutaja poolt antud telefoninumbrile eesmärgiga võtta Kasutajaga ühendust Hinnapakkumise ja tingimuste arutamiseks. Samuti võivad Kasutajad saada juurdepääsu Autoremondiettevõtete telefoninumbritele, et nendega ühendust võtta ja saadud Hinnapakkumisi arutada.

  Pitstop Direct personal võib kasutada Autoremondiettevõtte ja/või Kasutaja telefoninumbreid mõlemale poolele kõnede ümberadresserimiseks, täidetud broneeringute analüüsimise abistamiseks, Kasutajate nimel päringute edastamiseks ning Meie poolt mistahes vaidluste uurimise abistamiseks. Lisaks kasutame Autoremondiettevõtete telefoninumbreid telefonikõnede tegemiseks kasutajakonto haldamise eesmärgil ning Pitstop Directi või meie partnerite nimel tehtavateks reklaami- või muudeks kõnedeks.

  Pitstop Direct võib jälgida, salvestada, dekrüpteerida, säilitada ning kasutada andmeid Kasutajate ja Autoremondiettevõtete vahel ning nende suhtlemist meiega.

  Me hakkame kasutama antud teavet üksnes alljärgnevatel eesmärkidel:

  • et aidata meil tehtud töid analüüsida;
  • õppe-eesmärkidel;
  • õiguslikel põhjustel, sh. regulatiivsete nõuete täitmiseks.
 • Kui Te registreerute Autoremondiettevõttena, siis Te kinnitate ja nõustute alljärgnevaga:

  • Teile võimaldatakse juurdepääs Kasutajate telefoninumbritele üksnes vastamiseks Kasutajate päringutele meie Veebisaidil, mitte aga muudel põhjustel;
  • Te registreerute Meie juurses Autoremondiettevõttena ning hakkate toetama ärikäitumist meie töötajate ja Kasutajatega, kellega Te võtate ühendust Pitstop Directi kaudu;
  • Te nõustute Teie telefoninumbri kasutamisega seoses Pitstop Directi turundus- ja äritegevusega Teie äri jaoks;
  • Te nõustute, et Pitstop Direct võib omal valikul jälgida, salvestada, säilitada ja kasutada Teie ja Kasutaja vahelist andmevahetust Veebisaidi kasutamise tulemusena saadud mistahes kommunikatsioonide üksikasjade kontrollimiseks.

  Õiguslik alus:

  Mõningatel juhtudel on see vajalik Teiega sõlmitud kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  Muudel juhtudel on see vajalik meie õigustatud huvide tagamiseks (sealhulgas suhete haldamiseks Kasutajate ja Autoremondiettevõtetega, Meie lepinguliste õiguste teostamiseks ja vaidluste lahendamiseks, kirjete tegemiseks, meie Veebisaidi ja Teenuste kasutamise uurimiseks ning meie äri arendamiseks).

  Mõningatel juhtudel võib see osutuda vajalikuks meie õiguslike kohustuste täitmiseks.

 • Kui Te registreerute meie juures, siis me võime Teie teavet kasutada, et saada Teie käest tagasisidet Teie kasutamise, meie toodete, teenuste või Veebisaidi kohta.

  Õiguslik alus:

  See on vajalik meie õigustatud huvide jaoks (sh. uurimiseks, kuidas kliendid meie Veebisaiti ja Teenuseid kasutavad, klientide töö monitooringuks Autoremondiettevõtete puhul ja klientide rahulolu uurimiseks Kasutajate puhul ning meie Veebisaidi ja Teenuste arendamiseks ja täiustamiseks).

 • Autoremondiettevõtete nimekirjainfo ja muu teabe haldamiseks, mille Te esitate meile Autoremondiettevõttena.

  Autoremondiettevõttena võidakse Teil paluda esitada täiendavat teavet Teie ettevõtte ja identiteedi kohta. Me hakkame kasutama seda teavet üksnes meie sisemise heakskiitmisprotsessiga ning kõigi toodete puhul, milliseid Te soovite osta kas oma partneritelt või siis nende kaudu, näiteks autotranspordivahendite kindlustus. Samuti me võime kasutada mistahes täiendavat teavet, mille Te meile esitate, mistahes õiguslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks, millised võivad meil tekkida seoses Teie äriga või teenustega, milliseid meie esindame.

 • Me võime kasutada mistahes hinnapakkumisi, milliseid Te esitate kas Meile või Kasutajale vastavalt Veebisaidi intellektuaalomandi õigusele, mis on sätestatud Veebisaidi tingimustes. Muuhulgas võib see tegevus hõlmata selliste hindade analüüsi remondi/hoolduse kategooriate kaupa piirkondlikul, riiklikul tasandil või hinnapakkumisi edastanud äri tüübi järgi.

  Õiguslik alus:

  Mõningatel juhtudel võib see osutuda vajalikuks Teiega sõlmitud kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmiseks. Muudel juhtudel võib see osutuda vajalikuks Meie õigustatud huvide jaoks (sh. Meie ja Teie vaheliste suhete haldamiseks, Meie lepinguliste õiguste teostamiseks ja vaidluste lahendamiseks, märkmete tegemiseks, Meie Veebisaidi ja Teenuste parendamiseks ning Meie äri edendamiseks).

  Mõnel juhul võib see samuti osutuda vajalikuks meie õiguslike kohustuste täitmiseks.

 • Arvete väljastamiseks ja kasutajakonto haldamiseks.

  Kasutame Teie andmeid Teie kasutajakontode haldamise abistamiseks nii Kasutajana kui ka Autoremondiettevõttena.

  Autoremondiettevõttena me hakkame kasutama Teie poolt edastatud teavet eesmärgiga teavitada Teid Kasutajate poolt meie Veebisaidile postitatud Töödest ning kui Teie poolt Hinnapakkumise tegemisel, edastatakse see asjaomasele kasutajale. Me hakkame kasutama ka Teie poolt edastatud teavet, mis puudutab Teie poolt saadetud hinnapakkumisi ning Teie poolt Veebisaidi kasutamist puudutavat teavet arvete väljastamiseks ning tagamaks, et Te olite täitnud oma kohustusi vastavalt Meie Tingimustele.

  Kasutajana võib Autoremondiettevõte kasutada Teie sõiduauto registreerimisnumbrit tööde tuvastamiseks, milliseid oleks olnud võimalik teostada. Lisaks sellele võib Teie auto registreerimisnumbrit jagada meie Kolmandate osapoolte partneritega eesmärgiga aidata Meil arvete väljastamisel tuvastada neid osi, milliseid võidi kasutada auto remondiks või hoolduseks. Teie auto andmed võivad sisalduda samuti ka Autoremondiettevõtete jaoks mõeldud teavitustes, et aidata neil ära tunda neile saadetavat Tööd, mille jaoks nad teevad Hinnapakkumisi ning millist nad teostavad.

  Õiguslik alus:

  See on vajalik meievahelisest kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  See on vajalik ka meie õigustatud huvide jaoks (sealhulgas meievaheliste suhete haldamiseks, meie lepinguliste õiguste teostamiseks, vaidluste lahendamiseks ning kirjete tegemiseks).

 • Veebisaidi kasutamise analüüs

  Õiguslik alus:

  See on vajalik Meie õigustatud huvide jaoks (muuhulgas ka selleks, et uurida, kuidas kliendid meie Veebisaiti ja Teenuseid kasutavad, meie Veebisaidi ja Teenuste parendamiseks ning meie äri edendamiseks).

  Me võime kasutada ja analüüsida meie poolt kogutavat teavet, et Veebisaiti ning meie poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid hallata, toetada, parendada, optimeerida ning täiustada. See teave võib olla seotud Teie tegevusega Veebisaidil, tööde tüüpidega, hinnapakkumistega, piirkondlike andmetega, automarkide/mudelite kohta käivate andmetega ning muude šabloonidega, mis on kogutud nii Kasutajate poolt avaldatavatest Päringutest kui ka Autoremondiettevõtete poolt edastatavatest hinnapakkumistest.

 • Turundus.

  Samuti võime edastada teatud andmeid kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustike platvormidele, et näidata Teile sihtreklaami nende võrgustike külastamise ajal.

  Me teeme seda läbi:

  • „Küpsiste“ kasutamise, mis fikseerivad meie Veebisaidi Teiepoolseid külastusi. Lisateabe saamiseks palun pöörduge meie „“Küpsiste“ kasutamise eeskirjade“ poole;
  • Eesmärgiga planeerida oma turundust võime me edastada nendele platvormidele Teie meiliaadressi, et luua kasutajate vaatajaskondi, kes sobivad konkreetsetesse demograafilistesse rühmadesse/kategooriatesse. Nende teenuste kohta lisateabe saamiseks palun tutvuge sotsiaalmeedia kasutustingimustega. Meie „“Küpsiste“ kasutamise eeskirjades“ selgitatakse, kuidas Te saate „küpsiste“ seadeid muuta.

  Õiguslik alus:

  See on vajalik ka meie õigustatud huvide jaoks (muuhulgas ka selleks, et uurida, kuidas kliendid meie Veebisaiti ja Teenuseid kasutavad, meie Veebisaidi ja Teenuste parendamiseks ning meie äri edendamiseks läbi Teile suunatud turunduse või Teile pakkumiste esitamiseks, mis võivad meie arvates Teile huvi pakkuda).

 • Teie andmete muud kasutusalad

  Me võime kasutada Teie andmeid osapoolte vaheliste kaebuste uurimiseks, lahendamiseks ja edastamiseks.

  Me võime saada päringuid riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustelt ja õiguskaitseorganitelt Teie andmete esitamiseks.

  Õiguslik alus:

  See on vajalik meie õigustatud huvide jaoks (sealhulgas kaebuste ja vaidluste lahendamiseks ning meie süsteemide hooldamiseks ja täiustamiseks).

  Mõningatel juhtudel võib see olla vajalik Meie poolt täidetavate juriidiliste kohustuste täitmiseks, milledest Me kinni peame.

  PALUN PANGE TÄHELE: käesoleva Poliitika eesmärgiks ei ole seada mingeid piiranguid sellele, mida Me kogutavate ja isikupäratuks muudetavate andmetega teeme, selleks et neid enam ei seostataks tuvastatava Kasutaja või Autoremondiettevõttega.

  PALUN PANGE TÄHELE: nagu Me eelpool mainime, võib teatav Teie isikuandmete töötlemine olla meiepoolsete lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalik. See hõlmab Teie poolt edastatud teabe töötlemist Teile teenuste pakkumise eesmärgil. Kui Te seda teavet meile ei edasta, ei pruugi Me oma lepingulisi kohustusi Teie ees täita.

KUIDAS JA KELLELE SAAB TEIE KOHTA KÄIVAT TEAVET EDASTADA

Meie töötajad, kes vajavad juurdepääsu Teie isikuandmetele, saavad neile andmetele juurdepääsu Teile Teenuse pakkumiseks ning ülalkirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Me hakkame jagama Teie teavet ka muude Veebisaidi ja Teenuste kasutajatega jaotuses „Kuidas Me Teie teavet kasutame“ kirjeldatud viisil. Samuti võime allpool kirjeldatud viisil jagada Teie teavet ka muude kolmandate osapooltega.

 • Kolmandad osapooled turunduseesmärkidel.

  Kui Te nõustusite turundusteabe saamisega välja valitud kolmandatelt osapooltelt, võime Me jagada Teie teavet kolmandate osapooltega, et nad saaksid edastada Teile teavet enda toodete ja teenuste kohta.

  Samuti võime jagada teatud andmeid kolmandate osapoolte sotsiaalmeedia platvormidega, et näidata Teile sihtreklaami siis, kui Te neid platvorme külastate.

  Me teeme seda:

  • läbi „küpsiste“ kasutamise, mis fikseerivad meie Veebisaidi Teiepoolseid külastusi. Lisainfo saamiseks palun pöörduge Meie „“Küpsiste kasutamise eeskirjade“ poole;
  • Eesmärgiga planeerida oma turundust võime me edastada nendele platvormidele Teie meiliaadressi, eesmärgiga luua kasutajate vaatajaskondi, kes sobivad konkreetsetesse demograafilistesse rühmadesse/kategooriatesse. Nende teenuste kohta lisateabe saamiseks palun tutvuge sotsiaalmeedia kasutustingimustega. Meie seaduslikes huvides on Teile otseturunduse suunamine. Meie „“Küpsiste“ kasutamise eeskirjades“ selgitatakse, kuidas Te saate „küpsiste“ seadeid muuta.
 • Meie kolmandate osapoolte teenusepakkujate ja agentidega.

  Võime lubada meile teenuseid osutavatel või meie nimel teavet töötlevatel kolmandate osapoolte tarnijatel ja töövõtjatel (näiteks meile makseteenuse ja veebisaitide hostide pakkujal, aga ka kolmandatel osapooltel, kes aitavad meil Veebisaiti arendada ning hooldada) juurdepääsu Teie teabele, mis on piiritletud sfääriga, milles nad peavad oma teenuseid osutama. Me tagame, et meil oleksid kõigi nende tarnijate ja töövõtjatega lepingud, mis vastavad andmekaitsealase seadusandluse nõuetele. Eelkõige me tagame, et need tarnijad ja töövõtjad säilitavad Teie teavet turvaliselt ning ei kasuta seda enda eesmärkidel ilma Teiepoolse vastava loata.

 • Meie äristruktuuri muutumise protsessis.

  Me võime jagada Teie teavet teise organisatsiooniga, kes ostab meie äri või meie vara või kellele Me Teiega sõlmitud lepingu üle anname, samuti mistahes läbirääkimiste ajal, millised võivad sellise üleandmise või müügi põhjustada või mitte.

 • Et järgida seadusi.

  Me avaldame Teie teavet, kui seadus seda nõuab. Me võime avaldada Teie teavet õiguskaitseorganitele, kui nad seda Meilt paluvad või kolmandatele osapooltele kas tegelike või ähvardavate kohtumenetluste raames tingimusel, et me saame seda teha andmekaitsealast seadusandlust rikkumata.

 • Töötades partneritega, pakkudes Autoremondiettevõtetele kas laiendatud või täiendavaid teenuseid ning aidates neid meie kasutajakontosid hallata.

  Kui Te olete meie juures registreeritud Autoremondiettevõttena ning olete väljendanud huvi liitumiseks ühega erinevatest võrkudest, milledega me teeme koostööd, siis võidakse Teie kontaktandmed edastada ka neile.

  Kui Te olete Kasutaja, saab Teie auto registreerimisnumbri edastada meie partneritele:

  • eesmärgiga aidata tuvastada osi ning muud spetsiifilist teavet, mis on seotud Teie automargi ja mudeliga.
  • eesmärgiga määratleda töö, mida Autoremondiettevõte saab teha, ostes Teie auto registreerimisnumbriga seotud osi.
  • eesmärgiga aidata edastada neile partneritele meie Veebisaidi kaudu aruandeid teostatud töö kohta.
 • Töötamine Meie Veebisaidi külastajate kolmandate osapoolte suunajate ning Autoremondiettevõtete kolmandate osapoolte tarnijatega.

  Kui Te külastasite Veebisaiti kas suunamislingi või integreerimise tulemusel sellise kolmanda osapoole, kellega Meil on ärisuhted, veebisaidiga (näiteks mõne muu autosid puudutava veebisaidi või hinnavõrdlusplatvormiga), võime me sellele poolele edastada regulaarse aruandluse ja meievaheliste ärisuhete kontrollimise käigus Teie teabe valitud elemendid, näiteks Teie auto registreerimisnumbri. Me hakkame edastama seda teavet üksnes sellises ulatuses, mis on vajalik meie ärisuhete kinnituseks ja ainult neile partneritele, suhteid kellega jälgib meie süsteem.

 • Meie õiguste ja turvalisuse kaitseks ning pettuste ennetamiseks.

  Pitstop Directi või kolmandate osapoolte õiguste, omandi või turvalisuse kaitseks, sealhulgas lepingutest või poliitikatest kinnipidamise tagamiseks või pettuste uurimiseks ja ennetamiseks.

  PALUN PANGE TÄHELE: Autoremondifirmana registreerudes nõustute Te Veebisaidi Kasutustingimuste ja Käitumiskoodeksiga. Vastavalt sellele võib Pitstop Direct Teie ja Kasutaja vahelise vaidluse korral avaldada Kasutajatele Teie kontaktandmed (Kasutaja päringu korral).

  PALUN PANGE TÄHELE: Me võime avalikustada või kasutada koondatud või isikustamata teavet mistahes eesmärgil. Me võime ärilistel või teadustöö eesmärkidel jagada koondatud või isikustamata meie partneritele või muudele isikutele, näiteks teavitada potentsiaalset Autoremondiettevõtet konkreetses piirkonnas saadaolevate Päringute arvust.

„KÜPSISTE“ KASUTAMISE POLIITIKA

Pitstop Direct kasutab Veebisaidi ja Teenuste pakkumiseks ning toetamiseks „küpsiseid“ ja „küpsistega“ analoogseid tehnoloogiaid.

„Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis edastatakse Veebisaidilt ning säilitatakse Teie arvuti kõvakettal. „Küpsised“ võimaldavad Veebisaidil ja analüüsitarkvaral omistada külastajatele säilitatud teavet individuaaltasandil. Veebisaidil kasutatavate „küpsiste“ kasutamise kohta põhjalikuma teabe saamiseks palun pöörduge meie „“Küpsiste“ kasutamise poliitika“ poole.

Soovi korral saate oma veebibrauseri seadistada „küpsiseid“ piirama või kõiki „küpsiseid“ blokeerima. Kuid kui Te „küpsiseid“ blokeerite, võite seejärel avastada, et „küpsiste“ blokeering mõjutab negatiivselt Teie võimet kasutada käesoleva Veebisaidi teatud jaotusi.

MEIE KOHUSTUSED

Oleme vastutavad Teie poolt Meile edastatava teabe igasuguse kasutamise eest ning ka selle eest, et tagame Teie teabe kasutamise ja avaldamise üksnes vastavalt käesoleva Konfidentsiaalsuspoliitika tingimustele ja kohaldatavatele seadustele.

Kui Te olete Kasutaja ja teete Autoremondiettevõtetele päringuid kas Hinnapakkumiste esitamiseks või Teile Töö tegemiseks, siis Te mõistate ja nõustute, et need Autoremondiettevõtted (mitte aga Pitstop Direct) vastutavad ainuisikuliselt Teie teabe kasutamise eest. Kuigi Me palume kõiki Autoremondiettevõtteid tegutseda vastutustundlikult ning järgida kõiki kohaldatavaid andmekaitset ja konfidentsiaalsust puudutavaid seadusi, ei saa Me vastutada nende ettevõtete poolt Teie teabe kasutamise eest. Kui Te olete Kasutaja ning Teil on küsimusi või kui Te tunnete muret, kuidas mõni Autoremondiettevõtte Teie teavet kasutab, siis palun teavitage sellest kõigepealt vastavat Autoremondiettevõtet.

Sarnasel moel kui Teie olles kas Kasutaja või Autoremondiettevõte, sõlmides eraldi lepingu või kokkuleppe mõne kas meie partnerorganisatsiooni või muu kolmanda osapoolega (näiteks otse neilt toodete või teenuse ostmiseks), mõistate, et need osapooled hakkavad vastutama ainuisikuliselt nende poolt Teie teabe kasutamise eest antud suhte või lepingu raames või selle tulemusena. Kui Teil on mingeid küsimusi nende osapoolte poolt Teie isikuandmete kasutamise kohta, siis esitage need küsimused kõigepealt oma partnerorganisatsioonile või kolmandale osapoolele või siis tutvuge nende osapoolte Konfidentsiaalsuspoliitikaga.

Kui Te soovite Pitstop Directi seejärel oma probleemist teavitada, siis palun võtke meiega ühendust aadressil: support@pitstop.direct.

TEIE ÕIGUSED JA VALIKUVÕIMALUSED

Me oleme kohustatud säilitama Teie mõningaid isikuandmeid, nagu meiliaadressid, telefoninumbrid jne, kuid me pakume Teile teatud võimalusi Teie isikuandmete kasutamiseks. Samuti me hakkame tegutsema Teie isikuandmete säilitamisel, kaitsel ja kasutamisel vastavalt andmekaitsealase seadusandluse nõuetele ning austama Teile andmekaitsealase seadusandlusega antud õigusi.

MEIE VEEBISAIDI JA TEENUSTE KASUTAMISEL PAKUME TEILE ALLJÄRGNEVAID VÕIMALUSI:

Turundusmeilide saamisest loobumine: Teil on igal ajal võimalus loobuda meie ja kolmandate osapoolte mistahes turundusmeilide saamisest. Turundusmeilide saatmise lubamise muutmiseks klikake meilile lisatud lingil.

Blokeerida „küpsised“: Teil on võimalus valida, kuidas Teie veebibrauser või mobiiltelefon hakkab Veebisaidiga suhtlema. Te võite oma veebibrauseri seadistada kõikide meie Teenustega seotud „küpsiste“ blokeerimiseks. Antud seadistuse kohta lisateabe saamiseks tutvuge meie „“Küpsiste“ kasutamise eeskirjadega“. Siinkohal on paslik märkida, et Veebisait ei pruugi korralikult töötada, kui kõik või mõned meie poolt kasutatavad „küpsised“ on blokeeritud.

Draiverite valik telefoninumbri kasutamise osas: kui Teie Kasutajana soovite enda telefoninumbri süsteemist kustutada, võite meile kirjutada aadressil: support@pitstop.direct ning me võime Teie aktiivse telefoninumbri Meie süsteemikirjetest kustutada. Enne Teie telefoninumbri kustutamist meie põhisüsteemist võime me Teid paluda oma isik tõendada. Märkus: see tegevus võib raskendada Autoremondiettevõtetel Teile hinnapakkumiste tegemist vastavalt Teie päringule ning Autoremondiettevõtted võivad Teie telefoninumbri meie sõnumsüsteemi kaudu järgi uurida. Kui Te esitate oma kontaktandmed Autoremondiettevõttele saadetavas mistahes sõnumis, siis ei saa me takistada Autoremondiettevõtet Teie andmete säilitamist enda kirjetes. Mistahes isiklikku teabe edastamine meie sõnumsüsteemi kaudu on Teie omal vastutusel.

TEIE ÕIGUSED ANDMEKAITSESEADUSE ALUSEL:

Andmekaitsealase seadusandluse kohaselt on Teil Teie isikuandmete osas ka teatud õigused.

Nii on Teil eelkõige õigus:

 • Taotleda juurdepääsu kõigile Teie isikuandmetele, milliseid me Teie kohta säilitame. Selleks võite saata meile päringu aadressile support@pitstop.direct Me võime paluda Teil saata meile enda isikut tõendava dokumendi koopia.
 • Omada enda käsutuses mistahes isikuandmeid, milliseid me Teie kohta säilitame, mis on ebatäpsed või sisaldavad puudulikke isikuandmeid. Te saate seda teha enda proofiliteabe värskendamisega või taotleda meili teel muudatuste sisseviimist meie süsteemidesse. Enne kõigi päringute täitmist me võime paluda Teil esitada Teie isikut tõendavad tõendid.
 • Kustutada isikuandmed.
 • Piirata Teie isikuandmete töötlemist (näiteks kui Te arvate, et meie valduses olevad Teie isikuandmed on ebatäpsed, võite paluda meil nende andmete töötlemine lõpetada kuni me need parandame või kinnitame nende õigsust).
 • Saada Teie poolt meile edastatud isikuandmed mugavas vormingus, mida saab edastada probleemideta teisele andmete kontrollerile;
 • Esitada vastuväiteid teatud tüüpi andmetöötlusele, sealhulgas õigustatud huvidel põhinevale töötlusele (vt. eespool), automaatsele töötlusele (sealhulgas profileerimine) ning otseturunduse eesmärgil töötlemisele.
 • Mitte alluda ühelegi üksnes automatiseeritud töötlusel põhinevale otsusele, mis on õiguslikult siduv või millel on Teie jaoks analoogiline oluline mõju.

Oma õiguste kohta lisateabe saamiseks palun külastage Euroopa andmekaitse järelevalve organi veebisaiti https://edps.europa.eu,

Nende õiguste kasutamiseks võite saata Meile päringu meiliaadressile support@pitstop.direct Enne kõigi päringute täitmist Me võime paluda Teil esitada Teie isikut tõendavad tõendid.

Lisateabe saamiseks Teie õigustest ning tingimustest, millal Pitstop Direct võib teatud päringuid tagasi lükata, palun külastage GDPR veebisaiti https://gdpr.eu

TURVALISUS JA TEABE SÄILITAMINE

Me hakkame tagama Teie teabe turvalisust, võttes tarvitusele asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teabe loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise vältimiseks.

Me säilitame Teie teavet kuni käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseni või vastavalt seaduse nõuetele. See tähendab, et vajaduse möödumisel Teie isikuandmed kas hävitatakse või kustutatakse meie süsteemist. Lisateabe saamiseks selle kohta, kui kaua võib teatud liiki andmeid enne hävitamist säilitada, võtke meiega ühendust meiliaadressil support@pitstop.direct.

MUUDATUSED KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKAS.

Me hakkame aeg-ajalt käesolevat konfidentsiaalsuspoliitikat uuendama ning viima sellesse sisse muudatusi. Soovitame Teil käesolevat poliitikat sageli üle vaadata, ideaalis – Veebisaidi igakordsel külastamisel. Kui Te jätkate pärast muudatuste jõustumist meie teenuste kasutamist, siis Te nõustute konfidentsiaalsuspoliitikaga muudatustega.

MEIE VEEBISAIDI LINGID TEISTELE VEEBISAITIDELE.

Kui Te liigute lingi kaudu Veebisaidi mistahes osast mõnele muule veebisaidile, käesolevat poliitikat enam ei rakendada. Me ei vastuta teabe töötlemise meetodite eest kolmandate osapoolte veebisaitidel ning soovitame Teil tutvuda neil veebisaitidel avaldatud Konfidentsiaalsuspoliitikatega.

ANDMEEDASTUS VÄLJASPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA (EMP)

Me ei hakka edastama Teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda, kui selline edastamine ei ole kooskõlas andmekaitsealase seadusandlusega, mis tähendab, et me ei saa Teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda edastada, välja arvatud järgmistel juhtudel:

 • Euroopa Komisjon otsustas, et teine riik või rahvusvaheline organisatsioon tagab Teie isikuandmete piisava kaitse;
 • Teie isikuandmete edastamise suhtes kehtivad asjakohased tagatised, mis võivad hõlmata kas Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud siduvaid korporatiivseid norme või siis EL ja USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield raames vastu võetud standardseid andmekaitse eeskirju (vt. https://www.privacyshield.gov) või
 • rakendatakse üht andmekaitse alase seadusandluse eranditest (sealhulgas juhul, kui Te sõnaselgelt nõustute kavandatava isikuandmete edastamisega).

Me kasutame praegu mitme IT-teenuste pakkuja teenuseid (sh. pilveteenused, hostimisteenused; tarkvara arendus-, tugi ja hooldusteenused), mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Kõigi nende IT-teenuste osutajad on kas sõlminud meiega kokkuleppe, mis sisaldab Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud andmekaitsesätteid, või siis on nad allkirjastanud EL-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield.

KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

Palun võtke meiega ühendust kui Teil on käesoleva poliitika kohta küsimusi või kui Te soovite kasutada enda teabeõigusi seoses mistahes isikuandmetega, milliseid Te meile edastasite või milliseid me võime säilitada.

Kui Te soovite võtta meiega ühendust Teie teabeõiguse kasutamise, üldiste küsimuste või kaebuste osas, palun kirjutage meile meiliaadressile support@pitstop.direct.

Te võite meile ka kirjutada aadressil:
Pitstop Direct, Peterburi tee 46-325, Tallinn, Eesti

ÕIGUS KAEBUSE ESITAMISEKS

Kui Teil on mingeid probleeme meie poolt Teie isikuandmete töötlemisega, siis palun võtke kõigepealt meiega ühendust ning me proovime need probleemid lahendada.

Meie Konfidentsiaalsuspoliitikat uuendati viimati 11. septembril 2020.a.