TINGIMUSED JA SÄTTED

Käesolevad Tingimused ja Sätted (koos nendes viidatud dokumentidega) reguleerivad Teie poolt meie veebisaidi https://pitstop.direct ning kõigi sellega seotud veebisaitide, teenuste, rakenduste ja tööriistade kasutamist, milledega me aeg-ajalt koostööd teeme (“Pitstop Directi platvorm“).

Käesolevad Tingimused ja Sätted kehtivad kõigi isikute suhtes, kes on registreerunud Pitstop Directi platvormil „Kasutajaks“ või kes kasutavad Pitstop Directi platvormi kasutajana („Kasutaja“). Kui Te registreerute Pitstop Directi platvormi kasutamiseks äripartnerina või kasutate Pitstop Directi platvormi ettevõttena („Autoremondiettevõte“), siis palun tutvuge meie Autoremondiettevõttele mõeldud Tingimuste ja Sätetega.

Pitstop Directi platvormi kasutades Te kinnitate, et tunnistate käesolevaid Nõudeid ja Sätteid ning nõustute neid täitma.

MEID PUUDUTAV TEAVE

Pitstop Directi platvormi omanikuks ja haldajaks on firma Future Industries OÜ („Meie“ või „Future Industries“).

Me oleme osaühing, mis on registreeritud Eestis registreerimisnumbriga 12323493, meie juriidiline aadress on: Uus-Maleva 5-36, Tallinn, Eesti. Meie peamine tegevuskoht ja tegevusaadress on: Peterburi tee 46-325, Tallinn.

Meie käibemaksukohustuslase number on EE102237234.

Meie kontaktandmete saamiseks palun külastage käesoleva veebisaidi jaotust „Kontaktid“,

KASUTAJAKS REGISTREERUMINE

Pitstop Directi platvormi kõigi funktsioonide kasutamiseks peate Te registreeruma kasutajaks, järgides interaktiivseid vihjeid. Teil palutakse esitada enda kohta teatud teave, sealhulgas Teie nimi ja meiliaadress.

Te peate veenduma, et registreerumisel oleks Teie poolt esitatav teave täiemahuline, usaldusväärne ning mitte eksitav. Samuti Te peate meid viivitamatult teavitama Teie poolt esitatud teabe muudatustest, uuendades oma andmeid, et me saaksime Teiega tõhusalt suhelda.

Kasutajaks registreerudes Te sõlmite meiega lepingu. Meie vahel sõlmitud leping hakkab koosnema Teie registreerimisandmetest, käesolevatest Tingimustest ning meie Konfidentsiaalsuspoliitikast. Käesolevate Tingimuste ja Sätete ning Konfidentsiaalsuspoliitika või meie platvormil perioodiliselt avaldatavate muude dokumentide või juriidiliste teavituste vaheliste konfliktide või vastuolude korral on käesolevad Tingimused ja Sätted ülimuslikud kui pole kokku lepitud teisiti.

TEENUSTE OSUTAMINE KASUTAJATELE

Pärast registreerumist me teeme teatud teenused Teile tasuta kättesaadavateks. Teenused hakkavad hõlmama võimalust vaadata üle autode mistahes remondi- ja hooldustööde hindu („Hinnad“), mida Teil on vaja autoremonditöökojas teha („Töö“), samuti võimalust saada hinnapakkumisi Autoteeninduselt Teie poolt avaldatud Tööle („Hinnapakkumine“).

Me pakume samuti võimalust postitada hinnanguid mistahes autoremondiettevõtte kohta, mille teenuseid Te olete Pitstop Direct platvormi kasutamise tulemusena kasutanud (“Tagasiside”).

Te peate avaldama Töö ainult siis, kui Teil on selle täitmiseks reaalne vajadus. Te peate avaldama autoteenindust puudutavaid hinnanguid aimult juhul, kui Te olite antud teenindust Pitstop Directi platvormi tulemusena kasutanud. Lisaks nimetatule, Te peate veenduma, et iga Teie Tööpäringu või hinnangu sisu on kooskõlas allpool ära toodud meie Vastuvõetava Kasutamise Poliitika sätetega.

Kui Te otsustate Pitstop Direct platvormi kasutamise tulemusel konkreetse Autoremondiettevõtte teenuseid kasutada, Te nõustute meid vastaval moel teavitama, uuendades kindlal moel oma Tööpäringut. Te saate seda teha, klikates vastavale nupule vabade tööde lehel, et nende pakkumine kas „vastu võtta“ või „kinnitada“.

Täielikku teavet kasutajatele pakutavate teenuste kohta hakatakse perioodiliselt avaldama veebisaidil https://pitstop.direct Me püüdleme pakutavaid teenuseid pidevalt arendada ja täiustada, mistõttu jätame endale õiguse ilma eelneva teavitamiseta viia oma äranägemusel sisse muudatusi teenuse mistahes osasse.

MEIEPOOLSED KOHUSTUSED TEIE EES

Me pakume Teile kasutamiseks platvormi Pitstop Direct koos teatud hoolduse ja toega. Kuid kui Te kasutate platvormi Pitstop Direct kasutajana, siis Te tunnistate ja nõustute, et meie poolt võimaldatavatele teenustele laienevad teatud vastutuspiirangud.

Kuigi me palume kõigil kasutajatel kasutada platvormi Pitstop Direct vastutustundlikult ning kontrollime ja võrdleme kogu Autoremondiettevõtte poolt enda äriproofilil avaldatavat teavet, ei ole me siiski suutelised tagama Teie poolt platvormi Pitstop Direct kaudu saadava või uuritava kolmandate isikute esitatud mistahes teabe või nende isikute poolt esitatud teabel rajanevate andmete täpsust, terviklikkust või kvaliteeti.

Kui Te kasutate Pitstop Directi platvormi, siis Te tunnistate ja nõustute, et me ei kiida heaks ega soovita ühtegi Pitstop Directi platvormil loetletud ega antud platvormi kasutavat autoremondiettevõtet.

Kui Te otsustate kasutada mingi konkreetse Autoremondiettevõtte teenuseid Pitstop Directi platvormi kasutamisel saadud teabe põhjal, siis Te seda eranditult omal märanägemisel ning vastutusel.

Kui Te kasutate Pitstop Directi platvormi, siis Te tunnistate ja nõustute, et Teie poolt saadud mistahes autode remondi- või hooldusehinnad on orienteeruvad ega ei saa olla Teie ja Autoremondiettevõtte vahel siduva lepingu sõlmimise aluseks. Lisateave hindade kujunemise ja nende staatuse kohta on toodud allpool punktis HINDADE STAATUS.

See tingimus kehtib ka juhul, kui Te „aktsepteerite“ või „kinnitate“ Hinnapakkumise, klõpsates platvormil Pitstop Direct vastavat nuppu. Kui Te otsustate Pitstop Direct Service platvormi kasutamise tulemusel usaldada Autoremondiettevõttele mingi töö teostamise, siis me soovitame Teile tungivalt sõlmida kirjalik kokkulepe, kus on konkreetselt ära toodud teostatavad tööd ning nende tööde kogumaksumus. Me ei hakka olema mistahes kokkulepete või lepingute poolteks, milliseid Te hakkate sõlmima Autoremondiettevõtetega Pitstop Directi platvormi kasutamise tulemusena. Lisateave hinnapakkumiste formuleerimise ja nende staatuse kohta on ära toodud allpool punktis HINDADE STAATUS.

PALUN PÖÖRAKE TÄHELEPANU: Meie (Future Industries OÜ) ei vastuta mingil juhul ega kanna Teie ees kohustusi mistahes töö teostamise või kvaliteedi eest, milliseid Te palute teostada mistahes autoteeninduses või mistahes Autoremondiettevõtte-poolse tegevuse või tegevusetuse eest. Autoremondiettevõte hakkab Teie ees alati vastutama teostatud töö eest ning oma tegevuse ja/või tegevusetuse eest.

ÜLEVAATEHINDADE STAATUS

Pitstop Directi platvormil mistahes autoremondi- või hooldusteenuse ülevaatliku otsingu abil Te saate Hinnad Teie poolt esitatud teabe alusel, sealhulgas auto margi ja mudeli ning Autoremondiettevõtete poolt esitatud teabe põhjal.

Hinnad ja hinnakirjad luuakse platvormi Pitstop Direct poolt, tuginedes Autoremondiettevõtte poolt esitatud teabele ning need võivad olla erinevat tüüpi, sealhulgas „Fikseeritud hind“, „Tunnihind“ ja „Alghind“.

  • Fikseeritud Hinda kasutatakse juhul kui töö võtab mõnede tavapäraste ülesannete ja protseduuride täitmiseks kindla aja.
  • Alghinda kasutatakse siis kui autoteenindusel on raske näha ette kõiki võimalikke komplikatsioone, millised võivad töö käigus ilmneda, kuid minimaalset vajaminevat aega on lihtne hinnata.
  • Tunnihinda kui abiparameetrit kasutatakse seal kus see on võimalik, et kasutajal oleks hõlpsam orienteeruda hinnas ning tööks vajaminevas ajas.

PALUN PÖÖRAKE TÄHELEPANU: kõik Pitstop Directi platvormi kaudu väljapakutavad hinnad on orinteeruvad ning autoremondispetsialistid võivad neid enne tööde teostamist täpsustada või muuta. Kuigi me teeme tihedat koostööd Autoremondiettevõtetega ning püüame pidevalt meie süsteeme ja protsesse täiustada, et tagada võimalikult täpseid hindu, ei saa me siiski garanteerida nende täpsust või seda, et Autoremondiettevõte suudab Teie töö avaldatud hinnaga täita. Enne töö teostamisega nõustumist soovitame Teil saada hinnakinnitus otse autoteenindusest.

HINNAPAKKUMISTE STAATUS

Kui Te avaldate Pitstop Directi platvormil tööpäringu, siis Te hakkate saama Autoremondiettevõtetelt hindu Teie poolt esitarud teabe, seahulgas Teie auto margi ja mudeli ning Töö tüübi alusel („Hinnapakkumised“).

Hinnapakkumisi loob Autoremondiettevõte otsevastuses Teie Tööpäringule või siis need genereeritakse automaatselt varem esitatud hinnapakkumiste põhjal, mis vastavad Teie konkreetsetele päringutele. Hinnapakkumised erinevad ülevaatehindadest Teie soovitud töö maksumuse suurema täpsuse poolest.

PALUN PÖÖRAKE TÄHELEPANU: kõik Pitstop Directi platvormi kaudu väljapakutavad hinnad on orinteeruvad ning autoremondispetsialistid võivad neid enne tööde teostamist täpsustada või muuta. Kuigi me teeme tihedat koostööd Autoremondiettevõtetega ning püüame pidevalt meie süsteeme ja protsesse täiustada, et tagada võimalikult täpseid hindu, ei saa me siiski garanteerida nende täpsust või seda, et Autoremondiettevõte suudab Teie töö avaldatud hinnaga täita. Enne autoteenindusele töö teostamise korralduse andmist soovitame Teil saada hinnakinnitus otse neilt.

KOLMANDAD OSAPOOLED. LISATOOTED JA TEENUSED

Me võime aeg-ajalt Pitstop Directi platvormi kaudu pakkuda, reklaamida või kättesaadavaks teha meie poolt pakutavaid tooteid või teenuseid (näiteks pukseerimisteenuseid) („Lisatooted“) ja/või kolmandate osapoolte poolt pakutavaid tooteid või teenuseid (näiteks remonditööde rahastamine) („Kolmandate osapoolte tooted“).

Kui Te otsustate selliseid Lisatooteid või Kolmandate osapoolte tooteid osta, siis Te mõistate ja nõustute, et neid hakkavad reguleerima eraldi kokkulepped ning tingimused, millede üksikasjad esitatakse Teile ostuprotsessi käigus.
Kõik Kolmandate osapoolte tooteid pakub vastava osapoole tarnija ning nad (mitte aga Pitstop Direct) vastutavad eranditult Teie ees asjakohase kolmanda osapoole toote pakkumise eest.

SALASÕNAD JA TURVALISUS

Kui Te registreerute platvormi Pitstop Directi platvormi kasutamiseks, siis Teil palutakse sisestada kehtiv ja praegune meiliaadress ja salasõna. Te peate hoidma oma salasõna saladuses ning mitte avaldama ega edastama seda kellelegi teisele. Te olete vastutav Teie kasutajakonto volitamata kasutamise eest.

Kui Te arvate, et on toimunud turvarikkumine nagu näiteks häkkimine, vargus või Teie kasutajakonto volitamata kasutamine, siis peate Te meid sellest viivitamatult teavitama. Kui me põhjendatult arvame, et Teie kasutajakontot kasutatakse mingil muul viisil, mis pole käesolevate Tingimustega lubatud, siis me jätame endale õiguse peatada juurdepääsuõigused, teavitades Teid sellest ning blokeerida juurdepääs Teie kasutajakontole kuni probleemi lahendamiseni.

VASTUVÕETAV KASUTUSPOLIITIKA

Platvorm Pitstop Direct võimaldab registreeritud kasutajatel (sealhulgas nii kasutajatel kui autoremondiettevõtetel) luua, redigeerida ja salvestada teavet platvormi kaudu edastamiseks, sealhulgas (ilma piiranguteta) nimekirjade loomist, tööpäringute, tööpakkumiste, kommentaaride avaldamist (Tagasiside), sõnumite saatmist (kokku: „Kasutajate loodud sisu“). Kuigi me ei püüa Kasutajate loodud sisu ja selle saatmist jälgida, jätame me endale õiguse mistahes Kasutajate loodud sisu eemaldada, teisaldada või redigeerida, kui me peame seda otstarbekaks ja vajalikuks.

Pitstop Directi platvormi kasutamisel Te nõustute järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja eeskirju. Te vastutate ainuisikuliselt kogu Kasutajate loodud sisu eest, mida Te läbi Pitstop Directi platvormi täiendate ja levitate. Te peate veenduma, et kogu Kasutajate loodud sisu, mida Te Pitstop Directi platvormi kaudu levitate, on korrektne ega riku seadusi. Eelkõige Te ei tohi avaldada ega levitada Pitstop Directi platvormi kaudu mistahes Kasutajate loodud sisu, mis:

  • on oma loomult kelmuslik, ebaaus või eksitav;
  • on oma loomult ebaseaduslik, solvav, laimav, ähvardav, kahjulik, labane, rõve või muul moel ebasoovitava sisuga või rikub mingeid seadusi;
  • julgustab kuritegeliku iseloomuga käitumist, toob endaga kaasa tsiviilvastutuse või rikub muul viisil mistahes kohaldatavaid seadusi, määrusi või praktikakoodeksit;
  • rikub autoriõigusi või kolmandate osapoolte õigusi;
  • on tehniliselt ohtlik (muuhulgas ka arvutiviirused või muu kahjulik tarkvara või pahatahtlikud andmed).

Lisateavet selle kohta, mida me Tagasiside kontekstis vastuvõetavaks loeme, leiate meie Tagasiside Poliitikast.

Säilitades mistahes Kasutajate loodud siu Pitstop Directi platvormile, Te annate meile tasuta, mitteekslusiiivse litsentsi Kasutajate loodud sisu kasutamiseks, taasesitamiseks, muutmiseks, tõlkimiseks, edastamiseks ning levitamiseks Pitstop Directi platvormil või Pitstop Directi platvormi kaudu antud platvormi tööks.

ÜLDISED LOOBUMISED VASTUTUSEST

Kuigi me püüame tagada, et Pitstop Directi platvormi või selle kaudu kättesaadav teave oleks õige, asjakohane ja täpne, ei saa me siiski tagada selle materjali täpsust ega täielikkust. Eelkõige (kuid mitte ainult) võimaldab Pitstop Directi platvorm juurdepääsu kolmandate osapoolte poolt edastatavale teabele või teabele ning andmetele, mis rajanevad kolmandate osapoolte teabel või andmetel, sealhulgas kolmandate osapoolte Kasutajate loodud sisul. Seda teavet edastavad kolmandad osapooled vastutavad selle eest, et esitatud materjalid oleksid täpsed ning vastaksid kehtivatele seadustele ning koodeksitele. Me ei vastuta Teie ees mistahes kolmanda osapoole sellise käitumise ega nende poolt esitatud materjalides esinevate vigade ega ebatäpsuste eest.

Ehkki me püüame pakkuda Teile parimat võimalikku teenindust, ei saa me siiski tagada, et Pitstop DirectI platvorm hakkab vastama Teie nõudmistele. Me ei saa tagada, et Pitstop Directi platvormis ei hakka esinema vigu, arvutiviirusi ega seda, et platvorm on alati kättesaadav. Teie juurdepääsu Pitstop Directi platvormile võib aeg-ajalt piirata remonditööde läbiviimiseks, tehnohoolduseks või uute objektide ning teenuste juurutamiseks. Me võime igal ajal Pitstop Directi platvormi või selle mistahes osa muuta või selle töö lõpetada.

VASTUTUS

Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses me välistame igasuguse vastutuse Teie ees mistahes kasumi kaotuse, võimaluste kasutamata jätmise, saamata jäänud tulu, oodatava tulu või andmete kaotuse või mistahes kaudsete kahjude eest, olenemata sellest, kas need tekkisid Teie poolt Pitstop DirectI platvormi kasutamise tulemusena või Pitstop DirectI platvormi puutuva mingi vea ning probleemi või Pitstop Directi platvormi kaudu saadud sisu tõttu. Miski käesolevates kasutustingimustes ei välista ega piira meie vastutust surma või kehavigastuste eest meie hooletuse, tahtliku eksitusse viimise või mistahes muu vastutuse eest niivõrd, kui seda ei saa vastavalt kehtivale seadusandlusele välistada või piirata.

Need Tingimused ja Sätted ei puuduta Teie kui Tarbija seaduslikke õigusi.

TEENUSTE LÕPETAMINE

Me võime Teie registreerimise peatada või tühistada ja/või lõpetada Teie juurdepääsu või Pitstop Directi platvormi kasutamise ja/või Teiega sõlmitud kokkuleppe, kui Te rikute käesolevaid Tingimusi ja Sätteid või kui Te olete Pitstop Directi platvormi väärkasutanud.

Te saate registreerimise igal ajal tühistada, teavitades meid sellest kirjalikult. Sellisel juhul peate Te Pitstop Directi teenuste kasutamise lõpetama.

Teie registreerimise peatamine, tühistamine või lõpetamine ning Teie õiguste lõpetamine kasutada Pitstop Directi platvormi ei mõjuta kummagi poole seaduslikke õigusi ja kohustusi.

INTELLEKTUAALOMAND

Kui ei ole sätestatud teisi, siis kuuluvad meile või meie litsentsiaatidele autoriõigused, õigused andmebaasile või muud intellektuaalomandiõigused Pitstop Directi platvormil (sealhulgas kogu sisu, andmed, Pitstop Directi platvormil kasutatavad või ilmuvad või Pitstop Directi platvormi kaudu edastatavad materjalid ja tehnoloogiad). Kõik õigused on kaitstud.

Pitstop Directi platvormil kasutades Te kinnitate ja nõustute, et me kogume Pitstop Directi platvormil kastutamise kohta kokkuvõtlikke ja anonüümseid andmeid, samuti andmeid Pitstop Directi platvormil kaudu või Pitstop Directi platvormile saadetud hindade, päringute ning hinnapakkumiste kohta. Te nõustute, et kõik õigused intellektuaalomandile ning muudele õigustele kokkuvõtlikele ja anonüümsetele andmetele kuuluvad Future Industries OÜ-le ning me võime neid andmeid kasutada mistahes eesmärkidel. Kuid need andmed ei hakka sisaldama mistahes teavet, mille alusel saab tuvastada Pitstop Directi platvorm konkreetseid kasutajaid (sealhulgas Kasutajaid ja Autoremondiettevõtteid).

KONFIDENTSIAALSUS JA „KÜPSISED“

Veebisait https://pitstop.direct ja platvorm Pitstop Direct hõlmavad jaotusi, kus Teid palutakse ning Te võite vabatahtlikult sisestada enda kohta käivat teavet. Mistahes teavet, mida Te meile esitate, reguleerib meie Konfidentsiaalsuspoliitika.

Me kasutame „küpsiseid“ oma veebisaidil ning Pitstop Directi platvormi raames. Lisateavet „küpsiste“ ja meie poolt nende kasutamise kohta leiate meie „Küpsiste“ Kasutamise Poliitikas. Kasutamiseks registreerudes, nõustute Te „küpsiste“ kasutamisega meie Konfidentsiaalsuspoliitika ning Küpsiste Kasutamise Poliitikas kirjeldatud viisil.

ÜLDIST

Kõik teavitused saadetakse meile kas meiliga või tavapostiga, kasutades ülaltoodud jaotused „MEID PUUDUTAV TEAVE“ ära toodud kontaktandmeid või edastatakse Teile kas meilile või või postiaadressile, mille Te esitasite registreerimisel. Teavitus loetakse üle antuks, kui meil on saadud (või järgmisel tööpäeval, kui see saadi kas puhkepäevadel või pühadel) või kahe tööpäeva pärast peale selle posti teel saatmise kuupäeva.

Kui käesolevate Tingimuste ja Sätete mingi säte loetakse kompetentsi organi või mingi kohtu poolt kehtetuks või ta ei oma kas osaliselt või täielikult nõudeõigust, jäävad käesolevate Tingimuste ja Sätete muud sätted, mida see ei mõjuta, kehtima.

Käesolevates Tingimustest ja Sätetest või seadusest tuleneva õiguse või meetme mittetäitmine ei tähenda loobumist muudest õigustest või õiguskaitsevahenditest.

Me võime käesolevaid Tingimusi igal ajal muuta. Eeldatakse, et Te kontrollite aeg-ajalt käesolevaid Tingimusi ja Sätteid, et märgata meie poolt sisse viidavaid mistahes muudatusi, kuna need on Teile õiguslikult siduvad. Teatud käesolevates Tingimustes ja Sätetes sisalduvaid sätteid võidakse asendada mujal meie veebisaidil või Pitstop Directi platvormil avaldatud sätete või teavitustega.

Käesolevad Tingimused ja Sätted hakkavad alluma Eesti Vabariigi kohtute jurisdiktsioonile, kellede pädevuses on lahendada kõiki meievahelisi vaidlusi.

Käesolevaid Tingimusi ja Sätteid uuendati viimati 08. septembril 2020.a.